Kære Beboer i Taastrupgaard

Nedrivning af blokke
Som nævnt i sidste information er der desværre dukket forurening og andre uforudsete forhold op i jorden som skal håndteres på korrekt vis. Dette betyder, at tidsplanen nu er under pres for at nedrivningen kan færdiggøres til tiden.
Det har desværre vist sig nødvendigt at sætte hastigheden på nedrivningen op. KAB har derfor givet tilladelse til at entreprenøren kan arbejde lidt længere i hverdagene og om lørdagen.
KAB er i dialog med entreprenøren for at minimere støjende arbejde om lørdagen.

De nye arbejdstider ser således ud:

• Mandag – fredag kl. 7-18
• Lørdag kl. 8-18

Der arbejdes ikke om søndagen.

Gener fra støv og støj
Selvom entreprenøren gør hvad han kan, kan det ikke undgås, at der kommer gener med både støj og støv. KAB og byggeledelsen fra Wissenberg er på byggepladsen hver dag for at, sikre at byggeriet overholder myndighedernes støjgrænser. Vi vurderer hele tiden, hvad der kan gøres, for at nedbringe gener.

Vi opfordrer de nærmeste naboer ved nedrivningen til at overveje, hvad de har på deres altaner og terrasser, da der kan være risiko for støv fra nedrivningen.

Kontakt byggeledelsen
Har du spørgsmål til nedrivningen kan byggeledelsen kontaktes enten ved personligt fremmøde tirsdage mellem kl. 10-12 på byggepladskontoret på Taastrupgårdsvej 211. Alternativt kan du kontakte byggeledelsen på tlf.: 81 94 56 67 eller skrive en mail til følgende mail: taastrupgaard@wissenberg.dk

Med venlig hilsen,
KAB