Forebyggelse, hvor I bor flere tæt sammen

Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinjer om forebyggelse af smitte af COVID-19, hvor folk bor tæt fx på kollegier, bofællesskaber mv. Sundhedsstyrelsen vil gerne have kommunerne til at hjælpe med at videreformidle disse retningslinjer til kollegier, boligselskaber mv. beliggende i kommunen. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Bor-flere-taet/Forebyggelse-hvor-I-bor-flere-taet-sammen.ashx?la=da&hash=32E7C98A6307D81792096EFD5B86F48995E4A9F2

 

Hotline for etniske minoritetsgrupper: 41 45 30 56

Regeringen har igen åbent hotline for etniske minoritetsgrupper på forskellige sprog.

Sundhedsstyrelsen og DRC Dansk Flygtningehjælps fælles hotline på 12 forskellige sprog: Arabisk, bosnisk/serbokroatisk, engelsk, fransk, farsi, kurdisk, polsk, rumænsk, somalisk, tigrinya, tyrkisk og urdu.

Hotlinen er åben alle dage fra kl. 17-19.

Information og chatfunktion er tilgængelig på coronadenmark.dk

 

Hold også øje med kommunens hjemmeside, hvor vi løbende opdaterer i forhold til corona: Corona: Status i Høje-Taastrup Kommune | Høje-Taastrup Kommune (htk.dk)