I maj 2021 fik 0.-klasserne fra Ole Rømer-Skolen mulighed for at komme helt tæt på biernes verden i Taastrupgaard. Deres undervisning flyttede for en dag ned i Taastrupgaards grønne hjørne, hvor børnene mødte Taastrupgaards egne bier i deres otte bistader. Frivillige fra Taastrupgaards bilaug fortalte børnene om biernes rolle i naturen, og om hvordan de laver honning. Alle børn fik en bidragt på, så de kunne følge arbejdet med bierne helt tæt på. Børn, forældre og lærere samledes igen i juni for at kigge med, da de frivillige fra bilauget skulle høste og slynge årets første honning. Børnene fik lov til at lave deres eget honningglas og et bivokslys, og alle fik et lille glas honning med hjem. I juni 2022 bliver de nye 0.-klasser fra Ole Rømer-Skolen inviteret til Taastrupgaard for at lære om bier. ”Undervisning ude i naturen giver børnene mulighed for at lære ved hjælp af praktisk arbejde, og de lærer deres lokalområde og dets frivillige at kende,” fortæller Lea, der er boligsocial medarbejder. Projektet er et samarbejde mellem Det boligsociale team, Ole Rømer-Skolen og Taastrupgaards Bilaug.