Du er tidligere varslet om, at Høje Taastrup Fjernvarme skal lægge nye rør. Varslingen drejede sig om, hvornår første etape skulle gennemføres.

 

Høje Taastrup Fjernvarme har nu meddelt, at første etape bliver udskudt til senere på grund af problemer med materialeleverancen.

 

Første etape er Taastrupgaardsvej 11-17 og 35-43.

 

Opgravningen her gennemføres i perioden fra 25. juli 2022 til 14. oktober 2022.

 

Mens rørene graves ned, vil der dagligt være 4 parkeringspladser, som ikke kan benyttes.

Høje Taastrup Fjernvarme sørger for opmærkning af de parkeringspladser, som ikke kan benyttes mens der graves.

 

På et senere tidspunkt skal der også nedgraves fjernvarmerør i parkeringsarealet foran Taastrupgaardsvej 125 til 223.

Det er endnu ikke oplyst, hvornår det arbejde bliver udført.

 

Når Høje Taastrup Fjernvarme har oplyst tidsplanerne for det øvrige gravearbejde, vil du igen blive varslet om det.

 

 

Med venlig hilsen

 

Christian Thorup