Det boligsociale team arbejder for at skabe tryghed og trivsel i Taastrupgaard og understøtte visionen om en boligafdeling med plads til alle – og plads til forskellighed. Ved at arrangere sociale og kulturelle aktiviteter for børn og voksne – for og med beboerne – gør vi sammen Taastrupgaard til et endnu bedre sted at bo. Vi står for tiltag som Lån & leg, lommepengejobs og meget mere.

Har du spørgsmål til vores arbejde eller ideer og forslag til aktiviteter, er du altid velkommen til at kigge forbi kontoret eller kontakte os (se nederst på siden).

Besøg det boligsociale team:
Taastrupgaardsvej 139
2630 Taastrup

Den aktuelle boligsociale helhedsplan er finansieret af Landsbyggefonden, boligselskabet AKB Taastrup og Høje-Taastrup Kommune. Vores fokusområder for perioden 2021-2024 er:

Beskæftigelse
Helhedsplanen skal øge antal beboere der er selvforsørgende og tilbyde fritidsjob for unge i området. Jobskabelsen skal bl.a. øges via de fysiske udviklingsplaner i Taastrupgaard. Desuden skal helhedsplanen undersøge muligheder for at igangsætte socialøkonomiske aktiviteter i området – aktiviteter som kan bidrage positivt og skabe socialt liv lokalt.

Medborgerskab og sammenhængskraft
Helhedsplanen skal støtte op om familiernes hverdagsliv og forældrenes aktive deltagelse bl.a. gennem understøttelse af sprogkompetencer. Kulturprojektet ”Kysset” er støttet af Kulturstyrelsen og skal aktivere og inddrage beboernes ressourcer i udviklingen af det fysiske miljø. Der arbejdes indenfor fokusområdet også med at udvikle dialogskabende aktiviteter til håndtering og forebyggelse af negativ social kontrol.

Kriminalitetsforebyggelse
Lommepengejobs giver områdets unge første jobtræning og kompetenceudvikling samt deltagelse i positive fællesskaber. De unge skal arbejde indenfor temaerne ’grønt og bæredygtighed’, ’kultur og events’, ’kommunikation og medier’ eller ’mennesker og pædagogik’. Indenfor fokusområdet skal udvikles tilbud om en åben ungerådgivning. Det populære tilbud til børn, Lån & leg, fortsætter og holder nu til på Taastrupgaardsvej 135.

Uddannelse og livschancer
Vi skal styrke børn og unges motivation for uddannelse og støtte op om deres faglige og sociale udvikling. Det sker bl.a. gennem samarbejde med skolerne om at tilbyde alternative læringsforløb samt forberedelsesforløb til fritidsjob. Vi skal desuden arbejde målrettet med uddannelsesvalg gennem Decision Game.

Bedste hilsner,
DET BOLIGSOCIALE TEAM

Katrine – katwi@kab-bolig.dk – 40 49 11 46 (boligsocial leder)
Lea – lsv@kab-bolig.dk – 43 71 22 59
Bodil – bodbr@kab-bolig.dk – 51 32 20 86
Maya – mlko@kab-bolig.dk – 20 35 44 64
Anders – andha@kab-bolig.dk – 30 59 64 89