Det boligsociale team arbejder for at skabe tryghed og trivsel i Taastrupgaard og understøtte visionen om, at Taastrupgaard er en boligafdeling med plads til alle – og plads til forskellighed. Den aktuelle boligsociale helhedsplan, der startede i sommeren 2016, er finansieret af Landsbyggefonden, boligselskabet AKB Taastrup og Høje-Taastrup Kommune.

Helhedsplanen skal udfoldes i et ligeværdigt samarbejde mellem det boligsociale team, Afdelingsbestyrelsen, beboerne, driften og kommunale samarbejdspartnere, samt relevante frivilligorganisationer.

Vores fokusområder i perioden 2016-2020 er:

Uddannelse og beskæftigelse
Et aktivt liv i job og uddannelse giver glæde, overskud og trygge rammer. Et af de helt store indsatsområder for Det boligsociale team i perioden 2016-2020 bliver derfor at tilbyde en omfattende job- og uddannelsesvejledning for både unge og voksne. Det gør vi i et samarbejde med Høje-Taastrup Kommune, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Foreningen Nydansker. Især vil vi have fokus på, at flere unge får en uddannelse.


Forebyggelse og forældreansvar

Vi har fokus på at bryde den negative sociale arv for børn og unge i Taastrupgaard, og derfor samarbejder vi med forældre om at støtte områdets børn og unge bedst muligt. Det gør vi i samarbejde med frivillige og med Høje-Taastrup Kommune. 


Kriminalitetsforebyggelse
Det boligsociale arbejde skal også fremover medvirke til at forebygge kriminalitet. Vi har tilbud, som skal sikre, at de unge kommer ind i en positiv udvikling. Vi forebygger bl.a. ved at motivere de unge til at få et fritidsjob, en uddannelse og på sigt et job. Men vi har også fokus på de unges fritidsliv og på at give dem en positiv voksenkontakt.

Tryghed og trivsel 
Der bor mange aktive og engagerede beboere i Taastrupgaard, der organiserer sig i foreninger, som skaber fællesskab og tryghed. I Det boligsociale team støtter vi op om at skabe fælles aktiviteter og tilbud på tværs af beboergrupper. 

Har du spørgsmål til vores arbejde eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere om vores enkelte tilbud og aktiviteter her på siden.

Mange hilsner,

Lea, Maya, Nese, Osman, Marjan, Mie, Anita, Trine, Berit og Katrine

Adresse

Besøg det boligsociale team:
Taastrupgårdsvej 139
2630 Taastrup