I alle almene boligområder i Danmark, skal der ifølge loven være en afdelingsbestyrelse.


Afdelingsbestyrelsen handler på vegne af beboerne, som vælger medlemmer til bestyrelsen hvert år på afdelingsmødet i foråret. Medlemmerne har det politiske ansvar for at beboernes ønsker til driften af Taastrupgaard varetages, og KAB har ansvaret for at udføre opgaverne efter de aftaler der indgås. På samme måde som byrådet i kommunen aftaler opgaver med embedsmændene. KAB har derfor også den opgave at sikre, at afdelingsbestyrelsen arbejder indenfor lovens rammer.

Af afdelingsbestyrelses opgaver kan nævnes:

  • At medvirke til at lægge budget
  • At følge forbruget af budgettet
  • At afholde afdelingsmøder (beboermøder) sammen med KAB
  • Årligt at lave aftaler om de opgaver administrationen skal varetage
  • At følge byggesager

Du kan lære mere om beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsens opgaver i KAB-filmen